Viễn Thông Hoàng Phát
Địa chỉ: 1351 Bùi Văn Hòa, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0938 047 456 – 0902 775 939
Email: phuocsinh.ht@gmail.com
Website: vienthonghoangphat.com